Motorola XT1922 G6 PLAY

  • Motorola XT1922 G6 PLAY LCD/Screen Repair $60
  • Motorola XT1922 G6 PLAY Battery Repair $40          
  • Motorola XT1922 G6 PLAY Charging Port Repair $40
  • Motorola XT1922 G6 PLAY Mic Repair $40
  • Motorola XT1922 G6 PLAY Speaker Repair $40
  • Motorola XT1922 G6 PLAY Ear Piece Repair $40
  • Motorola XT1922 G6 PLAY Front Camera Repair $40
  • Motorola XT1922 G6 PLAY Back Camera Repair $40

If phone has multiple issue please call.